tətbiqi etmək üçün lazım olanlar

Bütün yazılar ərizə hazırlamaq üçün lazım olanları qeyd etdi